ALTIN%20BORSASI%20BLOG%20%282%29%20%281%29

Altın Çıkarma Yöntemleri Nelerdir ?

Altın çıkarma işlemi, altın bulunan malzemelerin çeşitli yöntemlerle maden ocaklarında çıkarılmasıdır. Altın çıkartma işleminin gerçekleşmesi için malzemenin öncelikle fiziksel ve kimyasal yöntemlerle işlenmesi gerekir. Altının malzemeler içindeki oranına göre farklı çıkarma yöntemleri kullanılabilir, ancak en yaygın olarak kullanılan yöntemler flotasyon (yüzdürme) merkezleme, sıvı-gaz ayırma ve elektrolizdir.

Flotasyon (yüzdürme), malzemelerin hafif olan kısımlarının suyun üstünde kalmasını ve ağır olan kısımlarının aşağıya doğru çekilmesini sağlar. Bu işlem sonucu altın ve diğer ağır elementler ayrıştırılır ve toplanabilir.

Merkezleme, malzemelerin gravitasyonel (kütleçekimsel) kuvvetler tarafından ayırılmasını sağlar. Bu yöntem ile malzemeler bir merkezleme makinesinde döndürülür ve altın ve diğer ağır elementler ağır olarak merkezde toplanır.

Sıvı-gaz ayırma, altın bulunan malzemelerin kimyasal reaksiyonlar ile ayırılmasıdır. Bu işlem sonucu, altın ve diğer elementler ayrıştırılır ve ayırılan altın çeşitli şekillerde toplanabilir.

Elektroliz, elektrik akımı kullanılarak altın bulunan malzemelerin ayırılmasıdır. Bu işlem sonucu, altın ve diğer elementler elektrik akımı tarafından ayırılır ve toplanabilir.

Altın çıkarma işlemi, çevre ve insan sağlığı açısından riskler taşıyan bir işlemdir. Bu nedenle, altın çıkarılan maden ocaklarında güvenli ve çevreye dost bir yöntemlerin kullanılması önemlidir.