ALTIN%20BLOG

Altın nasıl oluşur?

Altın, evrendeki yıldızların son aşamasında oluşan noyau kolapsları sonucu oluşur. Bu süreçte yıldızın hacmi küçülür ve sıcaklığı artar. Bu durum ise atomlar arasındaki bağların kopmasına neden olur. Altın ve diğer ağır elementler ise, yıldızın içindeki birçok nükleer reaksiyonun sonucu oluşurlar.

Bu yıldızların patlaması sonucu oluşan supernova patlamaları ile bu ağır elementler dışarıya fırlatılır ve yeni yıldızlar ve gezegenlerin oluşumunda kullanılırlar. Dünya gibi birçok gezegen, içinde bulunan altın gibi ağır elementlerin bulunmasını sağlar.

Altın, dünya yüzeyinde yer alan maden ocaklarında çıkarılır ve tarihi çok eski dönemlere kadar uzanan bir değer olarak kullanılmıştır. Günümüzde altın, ticaret, sanat ve tasarım alanlarında hala önemli bir yere sahiptir.