Parayan

Parasal Altın Nedir?

Bugün, altın bir standart olarak kullanılmamasına rağmen, hala önemli bir işleve hizmet ediyor. Parasal altın, para otoriteleri, ülkeler ve merkez bankaları için önemli bir finansal varlıktır. Ayrıca bankalar tarafından merkez bankası kredileri için ekonomik sağlamlığın bir göstergesi ve risklerden korunmanın bir yolu olarak kullanılır. Parasal altın, sorunlu zamanlarda portföy korumasını sağlamak ve refah dönemlerinde büyümeyi sürdürebilmek için istikrarlı bir yatırım stratejisidir.
Parasal olmayan altın, parasal altın dışındaki tüm altınları kapsar. Altın içeren mücevherler, saatler, elektronik bileşenleri gibi değerler parasal olmayan altın değil, genel mallar altındadır. Parasal olmayan altın satışları borsada değil, işlem fiyatlarında değerlendirilir. Altın işleminin her iki tarafı, altını yedek varlık olarak elinde bulunduran para otoriteleri veya uluslararası finansal kuruluşlar olduğunda, altın satışları finansal hesapta parasal altın olarak kaydedilir.

Parasal Altın Yatırım Araçları

Parasal altın, en az % binde 995 saflıkta madeni para, külçe veya çubuk şeklinde altın, altın tozu ve diğer işlenmemiş veya yarı mamul formlarda altın olabilir. Bununla birlikte, yüksek miktarlarda fiziksel altın bulundurmak zor ve maliyetlidir. Neyse ki, altını fiziksel olarak muhafaza etmeden sahip olmanın birkaç yolu vardır. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası aracılığıyla fiziki olmayan şekillerde altına yatırım yapmak mümkündür. Altın yatırımında alternatif yolların başında ‘altın yatırım fonları’ gelir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikaları bir diğer altın yatırım aracıdır. Ek olarak altın hesabı uygulaması en yaygın olanıdır. Merkez Bankası Para Politikaları ve Parasal Altın Para politikası, altın fiyatları için önemli bir itici güçtür. Hükümetlerin merkez bankası aracılığı ile uyguladığı para politikası para arzındaki büyümeyi etkiler ve bu da uzun vadede enflasyon oranını belirler. Para arzı ve merkez bankası pozisyonları döviz kurlarını etkiler, dolayısıyla $ ile negatif korelasyonlu olan altın fiyatları önemli ölçüde etkilenir. Ayrıca, merkez bankası eylemleri, altın fiyatlarının katalizörü olan reel faiz oranlarını da etkiler. Son olarak, risk primlerinin seviyesi, merkez bankasının söylem ve eylemleriyle önemli ölçüde yön değiştirir. Yine de parasal altın güvenli bir liman olduğu için para otoriteleri ve yatırımcılar arasında riskten kaçınmadaki en güvenilir finansal araçtır.

Bir Finans Aracı Olarak Parasal Altın

Bir metanın değişim değeri her zaman başka bir metanın kullanım değerinde ölçülür. Bu bağlamda, altın fiziksel olarak mevcut olmasa bile parasal altın olarak işlev gördüğü varsayıldığında, finansal olarak gerçek fiyatlar külçe altın birim fiyatlarıdır. Parasal altının finansal piyasalardaki özel rolü nedeniyle diğer varlıklardan ayrı olarak gösterilir, çünkü altın satışları ve alımları büyük ölçüde mevcut hisse senetleri ile ilgilidir ve altın gibi satış ve alımların değerleri bazı durumlarda özellikle büyük olabilir. Birçok durumda, yeni sahibine fiziksel teslimat yoktur, çünkü altın özel külçe depolama merkezlerinde tutulur.

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasa sistemi altında altın, Euro, ABD doları veya Pound gibi bir para birimidir. Merkez bankaları biriktirdikleri parasal rezervlerini kâğıt para birimlerinden altına çeşitlendirdikçe altın fiyatı genellikle yükselir. Piyasada altının bir para birimi olarak görülmesi ve bu şekilde işlem yapılması, kâğıt para birimi ve ekonomi ile karşılaştırıldığında riskleri azaltabilir, ancak altına yatırım söz konusu olduğunda insan psikolojisinin etkisi önemlidir. Değerli metal altın, ekonomik durgunluk, korku ve belirsizlik zamanlarında her zaman en güvenilir yatırım aracıdır. Bununla birlikte altının ileriye dönük kazanç getirecek bir yatırım olduğuna dair bir farkındalık olmalıdır.